EN

IS Radni nalozi

Korisničke upute za IS Radni nalozi

Sadržaj

Struktura i pristup sustavu
Unos i ažuriranje matičnih podataka
- Korisnici aplikacije
- Klijenti
- Vrste poslova

Priprema radnih naloga
Radni nalozi u postupku
- Lansirani radni nalozi
- Započeti radni nalozi
- Izvršiteljev komentar
- Završeni radni nalozi
Zatvoreni radni nalozi
Pretraga radnih naloga po godini i broju

Struktura i pristup sustavu

Informacijski sustav Radni nalozi sastoji se od upravljačke web aplikacije Radni nalozi – ured, Android mobiline aplikacije Radni nalozi – teren i baze podataka.
Radnim nalozima – ured pristupa se iz internetskog preglednika preko poveznice https://radninalozi.bitimus.com/.
Radni nalozi – teren se instaliraju na bilo koji Android uređaj s Google Play trgovine.

Unos i ažuriranje matičnih podataka

Iz izbornika Matični podaci otvaraju se ekrani za unos i ažuriranje matičnih podataka.

Korisnici aplikacije

Korisnici aplikacije unose se i ažuriraju u Radnim nalozima - ured biranjem opcije izbornika Matični podaci --> Korisnici.

Označi li se korisniku svojstvo Može se dodijeliti radni nalog tada on može biti izvršitelj radnih naloga i može ući u aplikaciju Radni nalozi – teren.
Svojstvo
Omogućen pristup uredskoj komponenti omogućuje korisniku ulaz u Radne naloge – ured.

Klijenti

Biranjem opcije izbornika Matični podaci --> Klijenti otvara se ekran za ažuriranje podataka o klijentima.

Vrste poslova

Vrste poslova za koje se mogu izdavati radni nalozi definiraju se u ekranu Vrste poslova koji se otvara biranjem opcije izbornika Matični podaci --> Vrste poslova.

Priprema radnih naloga

Radni nalozi se kreiraju i lansiraju u ekranu Radni nalozi u pripremi koji se otvara biranje opcije izbornika Radni nalozi --> Priprema.

Unos novog radnog naloga započinje se biranjem gumba Novi. Nakon što su popunjeni podaci, radni nalog se sprema biranjem gumba Spremi.

Dok je radni nalog u pripremi, odn. u ovom ekranu, nije vidljiv izvršitelju u Radnim nalozima - teren. On postaje vidljiv izvršitelju nakon što se lansira biranjem gumba Lansiraj radni nalog. Osim toga radni nalog prestaje biti vidljiv u ekranu Radni nalozi u pripremi, a postaje vidljiv u ekranu Radni nalozi u postupku.

Radni nalozi u postupku

Biranjem opcije izbornika Radni nalozi –> U postupku otvara se prozor Radni nalozi u postupku u kojem su prikazani radni nalozi u postupku, odnosno u jednom od statusa: Lansirani, Započeti ili Završeni. Staus koji će biti prikazan bira se klikom na gumb pokraj naziva statusa u gornjem dijelu ekrana. U donjem dijelu ekrana, osim poslova, vidljiva je povijest promjene statusa radnog naloga.

Lansirani radni nalozi

Lansirani radni nalozi su oni koji su dani izvršiteljima na izvršavanje. Kada je radni nalog u tom statusu pojavljuje se u Radnim nalozima – teren u ekranu za prikaz lansiranih radnih naloga, kao što se vidi na sljedećoj slici:

Biranjem ikone za prikaz više podataka (tri vertikalne točkice) u retku radnog naloga otvara se ekran Detalji radnog naloga s detaljnim podacima radnog naloga, kako je prikazano na sljedeće dvije slike:

Započeti radni nalozi

Kako bi signalizirao da je započeo rad na radnom nalogu izvršitelj u Radnim nalozima - teren bira opiciju izbornika Započni radni nalog kako se vidi na sljedećoj slici:

Započeti radni nalozi vidljivi su u Radnim nalozima – teren u ekranu Započeti, a u Radnim nalozima – ured u ekranu Radni nalozi u postupku uz odabranu opciju Započeti.

Izvršiteljev komentar

Iz ekrana sa detaljima radnog naloga u Radnim nalozima – teren izvršitelj može upisati svoj komentar radnog naloga, kako je prikazano na sljedećim slikama.

Biranjem opcije izbornika Dodaj komentar otvara se dijalog za unos komentara.

Izvršiteljev komentar odmah postaje vidljiv u Radnim nalozima – ured.

Završeni radni nalozi

Kada su poslovi definiranim radnim nalogom obavljeni, izvršitelj bira opciju izbornika Završi radni nalog.

Time radni nalog prelazi u status Završen.

Zatvoreni radni nalozi

Završeni radni nalozi vidljivi su u Radnim nalozima – ured u ekranu Radni nalozi u postupku uz odabranu opciju Završeni. Nakon što se obave sve potrebne radnje na radnom nalogu, npr. fakturiranje klijentu, klikom na gumb Zatvori radni nalog on prelazi u status Zatvoren te nestaje iz ekrana Radni nalozi u postupku i aplikacije Radni nalozi - teren.

Pretraga radnih naloga po godini i broju

Biranjem opcije izbornika Radni nalozi – Svi radni nalozi otvara se ekran Svi radni nalozi u kojem se unosom njegove godine i broja može dohvatiti bilo koji radni nalog, bez obzira na status.

U donjem desnom dijelu ekrana vidljiva je povijest promjene statusa radnog naloga.